۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۸ تير
1397
1399/07/23

 • اهدا شده به روابط عمومی دانشگاه الزهرا (س) در جشنواره روابط عمومی‌های برتر دانشگاه‌ها در سال 90اهدا شده به روابط عمومی دانشگاه الزهرا (س) در جشنواره روابط عمومی‌های برتر دانشگاه‌ها در سال 90
  اهدا شده به روابط عمومی دانشگاه الزهرا (س) در جشنواره روابط عمومی‌های برتر دانشگاه‌ها در سال 90
 • اهدا شده به روابط عمومی دانشگاه الزهرا (س) در نخستین جشنواره روابط عمومی‌های برتر دانشگاه‌ها - سال 1388اهدا شده به روابط عمومی دانشگاه الزهرا (س) در نخستین جشنواره روابط عمومی‌های برتر دانشگاه‌ها - سال 1388
  اهدا شده به روابط عمومی دانشگاه الزهرا (س) در نخستین جشنواره روابط عمومی‌های برتر دانشگاه‌ها - سال 1388
 • اهدا شده به روابط عمومی دانشگاه الزهرا(س) در جشنواره روابط عمومی های برتر دانشگاه ها - سال 1399اهدا شده به روابط عمومی دانشگاه الزهرا(س) در جشنواره روابط عمومی های برتر دانشگاه ها - سال 1399
  اهدا شده به روابط عمومی دانشگاه الزهرا(س) در جشنواره روابط عمومی های برتر دانشگاه ها - سال 1399
 • نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و‌فناورینشست مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و‌فناوری
  نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و‌فناوری
 • نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و‌فناورینشست مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و‌فناوری
  نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و‌فناوری
 • نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و‌فناورینشست مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و‌فناوری
  نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و‌فناوری
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه الزهراء(س)، ساختمان ریاست، طبقه اول  
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188048932+ فاکس : 982188048932+
                  pr[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.